Vormen van opvang

* Reguliere Dagopvang                                       

U heeft een vast aantal uren en dagen dat u opvang nodig heeft. Voor deze vorm van opvang geldt dat deze uren altijd in rekening gebracht zullen worden, ook tijdens afwezigheid door ziekte of vakantie van het gastkind. Contractvorm is dan ook op basis van 52 weken per jaar met een minimale afname van minimaal 25 uur per week, uren en/of dagen die buiten het besproken contract vallen worden in rekening gebracht.

+punt: er is altijd plaats voor uw kind

* Flexibele Opvang 

U heeft een wisselend aantal uren en dagen dat u opvang nodig heeft. Voor deze vorm van opvang zijn slechts 2 plaatsen beschikbaar. Als deze plaatsen vol zijn is er geen flexibele plaats meer op die dag.  Dit werkt op het principe van wie het eerst komt het eerst maalt.

+ punt: bij weinig uren lagere maandelijkse kosten
-  punt: de mogelijkheid is aanwezig dat er geen plaats is op de dag die u wilt.

* Reguliere/flexibele opvang 

Bij deze vorm van opvang gelden de regels van de reguliere opvang maar met flexibele haal en brengtijden. Als u de ene week wat meer nodig heeft dan de andere week wordt dit met elkaar gecorrigeerd. En als er extreem meer uren worden afgenomen kunnen de contracturen worden aangepast minimale afname is dan wel 25 uur per week i.v.m. het vrijhouden van een volledige weekplaats voor uw kindje.   Voor deze vorm van opvang geldt dat deze uren altijd in rekening gebracht zullen worden, ook tijdens afwezigheid door ziekte of vakantie van het gastkind. Contractvorm is dan ook op basis van 52 weken per jaar.

+ punt: Er is altijd plaats voor uw kind

* Buitenschoolse Opvang 

U heeft opvang nodig voor en/of na schooltijd voor vaste dagen. Voor deze vorm van opvang geldt dat deze uren altijd in rekening gebracht zullen worden, ook tijdens afwezigheid door ziekte of vakantie van het gastkind.  Er is slechts een beperkte beschikbaarheid voor dagopvang tijdens schoolvakanties. Contractvorm is dan ook op basis van 40 weken per jaar.

* Nood Opvang 

Is afhankelijk van het aantal kinderen in de opvang op het moment dat u het nodig heeft. Hiervoor betaalt u altijd het aantal afgenomen/besproken uren.

*Afwijkend contract:

Het kan zijn dat u een afwijkend contract heeft dan de bovenstaande, een met vakantieregeling, dit wordt dan vastgelegd in het contract, En voor dit afwijkend contract dient u de vakantie voor minimaal 2 weken aaneensluitend te nemen en minimaal een maand van tevoren te bespreken, met een max van 4 weken totaal per jaar met ingang van contractdatum.

Geef een reactie