Spelregels

Spelregels:                         

Om misverstanden te voorkomen gelden onderstaande spelregels voor alle Reguliere afgenomen en besproken Flexibele oppasuren.

Voor Reguliere Dagopvang en Buitenschoolse Opvang gelden de artikelen 4 en 5 niet, deze uren worden altijd in rekening gebracht, ook tijdens ziekte en vakantie.

Deze spelregels gelden als algemene voorwaarden.

01. De opvang wordt maandelijks gefactureerd door het GOB.

02.Mini crèche de kleine beertjes verzorgt de administratie richting    gastouderbureau.

03. Opvanguren worden per half uur in rekening gebracht.

04. Eenmaal besproken oppasuren/dagen worden in rekening gebracht tenzij minimaal 48 uur vooraf wordt afgezegd.

05. Als het kind door ziekte niet kan komen worden de eerste twee ziektedagen doorberekend.

06. Tijdens ziekte of vakantie van gastouder zullen de gastouder en het gastouderbureau zich tot het uiterste inspannen om vervanging te regelen.

07. Tariefswijzigingen zullen 2 maanden voor de wijziging per nieuwsbrief bekend worden gemaakt.

08. Opzegtermijn zowel voor vraagouder als gastouder is 1 volle kalender maand, (als u eerder weet dat u uit de opvang gaat vertrekken dit gelieve zo ver mogelijk van tevoren aan te geven i.v.m. het opvullen van deze plek. En er geldt een wederzijdse proefperiode van 2 maanden.

09. Als de vraag ouder en gastouder geen vervangende oppas kan verzorgen, en er voor noodopvang moet worden gezorgd via het gastouderbureau, dan vervalt in deze periode de verplichte doorbetaling.

10. Ter beoordeling van Mini crèche de kleine beertjes kan het voorkomen dat de factuur per maand vooruit betaald dient te worden. Ook kan het voorkomen dat de gastouder u kind schorst tot nadere betaling als er een achterstand in de betaling is de schorsing wordt dan wel in rekening gebracht.

11. Indien vraag ouders op enigerlei wijze gedrag vertonen, handelingen uitvoeren, of betrokken zijn bij handelingen die crimineel zijn en/of in strijd zijn met het pedagogisch beleid waar wij voor staan dan is dit reden tot onmiddellijke stopzetting van de opvang, waarbij de opzegtermijn toch in rekening gebracht zal worden.

12. Mini Crèche de kleine beertjes belt u direct als uw kind symptomen van griep vertoont en bij een temperatuur boven de 38,0 graden. In overleg met u wordt bepaald of uw kind op de opvang kan blijven, bij besmettelijke ziektes volgen we de richtlijnen van de GGD.

13. Dit zijn de regels die u tekent tijdens een contract met mini crèche de kleine beertjes en gelden altijd boven die van het gastouderbureau!  En ook dient u op de hoogte te blijven van deze regels tijdens het verblijf van uw kindje op de opvang, veranderingen worden altijd tijdig aangegeven in de uitgereikte nieuwsbrief die maandelijks aan u wordt verzonden.

Geef een reactie