Mijn pedagogisch werkplan

Professor J.M.A Riksen -Walraven

Ik werk met de 4 opvoedingsdoelen van Marian Riksen-Walraven, Deze is opgenomen in Wet Kinderopvang en voor elke vorm van kinderopvang gelden dus ook voor mij als gastouder.

Ik zal u uit proberen te leggen hoe deze opvoedingsdoelen bij mij in de opvang eruitzien door middel van een kapstok met 4 haken, deze 4 haken bevatten elk een basisdoel. Dit zijn de Emotionele Veiligheid, de Persoonlijke Competenties, de Sociale Competenties en de Normen en Waarden. Ik zal u hieronder vertellen wat de haken bij mij in de opvang inhouden.

 

Haak1:

Emotionele Veiligheid (EV)   

De Emotionele Veiligheid is de sterkte haak en het begin van mijn sterke kapstok (de basis). Een kind heeft deze nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en als de basis er niet is valt de kapstok. Belangrijk vind ik dat er een klik moet zijn tussen mij en een kind en dat een kind zich op de eerste plaats zich prettig voelt bij mij en in de opvang. Omdat mijn opvang kleinschalig en huiselijk is voelt een kind zich vaak erg snel op zijn /haar gemak en ook de aanwezigheid van andere kinderen maken het ook vaak makkelijker voor een kind om zich prettig te voelen bij mij in de opvang. Een kind mag bij mij zijn/haar emoties uiten en ik zal als het kind het nodig heeft ondersteuning bieden en hierin begeleiden.

 

Haak 2 en haak 3:

Persoonlijke Competentie (PC) en de Sociale Competentie (SC)                                                

De twee middelste haken van mijn kapstok zullen u kind vormen.  En werk ik samen met u kind aan zijn/haar persoonlijke en sociale ontwikkeling.

 

Haak 2:

Persoonlijke Competenties (PC)

Ik werk samen aan de zelfstandigheid met u w kind door het bijvoorbeeld zelf te laten aankleden, zelf laten kiezen of het mee wil doen met de activiteiten die ik aanbied of juist niet. Voor het zelfvertrouwen laat ik het kind in zijn/haar eigen waarde. Samen zoeken we een weg in flexibel zijn, en door samen creatief te doen werken we aan zijn/haar persoonlijke competenties.  De fijn en grove motorische ontwikkeling zal ik stimuleren door middel van diverse activiteiten die hierbij passen, denk hierbij aan kralen rijgen, blokken bouwen, voetballen en aan een spinnenweb bouwen van touwen door de kamer waar ze door heen kruipen en stappen zonder de touwen aan te raken. Door aan dingen te voelen aan dingen te ruiken naar dingen luisteren en dingen te laten proeven, en door samen woorden te leren, dingen te bekijken, zowel in het echt als wel op plaatjes, en ook leren fantasie en werkelijkheid onderscheiden van elkaar, en door dingen na te doen werken we samen aan het kind zijn/haar cognitieve ontwikkeling.

 

Haak 3:

Sociale Competenties (SC)                                                                                                               

In mijn opvang doen we veel dingen samen met elkaar, en hoe we andere kunnen helpen maar ook hoe we om de beurt iets doen. We leren samen spelen en samen te delen, leren omgaan met verschillende leeftijden en leeftijdsgenootjes. Kinderen krijgen de ruimte om te experimenteren; door bv. een conflict te hebben en deze zelf weer op te lossen, rekening te houden met elkaar. Bij conflicten praten we er samen over en lossen het op een goede manier samen op. En zo werken we samen aan de sociale competenties en helpt het u kind om later goed te kunnen functioneren in de maatschappij.

 

Haak 4:

Normen en Waarden (N&W)

Haak 4 is mijn eindhaak is sluiting van mij kapstok, zonder deze haak kan een kind zich niet staande houden in de maatschappij en tevens dekt het onze grenzen van wat we belangrijk vinden. Dus vind ik dat ieder kind zijn eigen mening en behoefte voor een bepaalde activiteit mag hebben. Niets moet en (bijna alles mag). Zo leert u kind dat ze elkaar moeten accepteren hoe ze zijn. En dat als het af en toe toch mee doet met een spelletje of activiteit die ze zelf nooit zouden kiezen en het kind dan kan ontdekken dat het best leuk kan zijn is als je gezellig met zijn allen bezig bent. Ook zuinig en netjes omgaan met andermans spullen, een groot kind dat een kleiner kind helpt of troost, op je beurt wachten, samen spelen met het speelgoed, niet schreeuwen of schelden, op je stoeltje blijven zitten, zijn voor mij als gastouder de normen en waarden van mij opvang.