Overige bepalingen

      Overige bepalingen

  • Ter beoordeling van Mini Crèche de Kleine Beertjes kan het voorkomen dat de factuur maand vooruit betaald dient te worden. Ook kan het voorkomen dat de gastouder bij een betalingsachterstand uw kind schorst tot aan de betalingsverplichtingen is voldaan. De schorsingstermijn wordt dan wel in rekening gebracht.
  • Indien vraagouders op enigerlei wijze gedrag vertonen, handelingen uitvoeren, of betrokken zijn bij handelingen die crimineel zijn en/of in strijd zijn met het pedagogisch beleid waar wij voor staan dan is dit reden tot onmiddellijke stopzetting van de opvang, waarbij de opzegtermijn toch in rekening gebracht zal worden.
  • Mini Crèche de Kleine Beertjes belt u direct als uw kind symptomen van griep vertoont en bij een temperatuur boven de 38,0 graden. In overleg met u wordt bepaald of uw kind op de opvang kan blijven. Bij besmettelijke ziektes volgen we de richtlijnen van de GGD.

Tot slot.

Door ondertekening van de overeenkomst gaat u akkoord met het reglement van Mini Crèche de Kleine Beertjes en ons pedagogisch beleid zoals op de website staat beschreven. Ons reglement gaat altijd boven het reglement van het gastouderbureau. Eventuele wijzigingen in het reglement worden altijd tijdig aangegeven in de uitgereikte nieuwsbrief die maandelijks aan u wordt verzonden.