Papieren

Ik heb diverse certificaten in mijn bezit maar om als gastouder te mogen werken moet ik het bezit zijn volgende papier :

 • Jaarlijkse Risico Inventarisatie
 • EHBO voor kinderen en jaarlijks op herhaling
 • Certificaat goed gastouderschap of het diploma helpende welzijn niveau 2 of gelijkwaardig diploma
 • VOG voor gastouder en alle inwonende huisgenoten van 18 jaar en ouder

E.H.B.O:           

Omdat ongelukjes niet altijd te voorkomen ben ik de in het bezit van een door het oranje kruis goedgekeurd certificaat van E.H.B.O. voor kinderen, Deze wordt dit jaarlijks door mij opgefrist. Bij ongevallen wordt er altijd een ongevallenformulier ingevuld en met u besproken wat er is gebeurd, na dit met u te hebben besproken en na ondertekening krijgt uw G.O.B. hier altijd telefonisch bericht over en een kopie van toegestuurd.

V.O.G:

De gastouder is in bezit van een verklaring omtrent gedrag en vertoont deze op verzoek. Ook zijn mijn huisgenoten en Stagiaires boven de 18 jaar in het bezit van een V.O.G. en ook aanwezig op de opvang.

SBB:

Ik ben erkend als leerbedrijf en mag stagiaires opleiden voor helpend zorg en welzijn, en kan het dus zijn dat er een of meer stagiaires aanwezig zijn in de opvang.

Diploma’s en Certificaten:

Ik ben als gastouder opgenomen in het landelijk register voor kinderopvang het registratienummer van mijn gastouderopvang is :168105391. Dit is tevens het nummer voor de belastingteruggave. Ook ben in het bezit van een certificaat voorgoed gastouderschap welke verplicht is volgens de nieuwe wet, en heb ik diverse cursussen, workshops en informatieavonden gevolgd waaronder bijvoorbeeld:

 • Gezonde voeding
 • Denken in Beelden
 • Communicatiemodel waar sta ik?
 • Babygebaren
 • Opvoeden anno 2016
 • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Pedagogische beleid
 • Maak je eigen pedagogisch werkplan
 • Basistraining Zaaigoed (Essisme)

VVE Kiki certificaat: 

Ik heb een cursus gevolgd en bied de kinderen een programma aan om ze nog beter te helpen en ondersteunen bij hun ontwikkeling. En ben hiermee een gecertificeerd pedagogische werker.

Risico Inventarisatie:

Elk jaar komen de G.O.B. ’s een Risico Inventarisatie bij mij in de opvang uitvoeren, En controleren zij of ik nog voldoe aan de eisen van de wet kinderopvang. Ik vind het belangrijk om uw kindje een gezonde en veilige omgeving te bieden en zal zelf ook zorg dragen dat ik aan de eisen hiervan zal voldoen.

Kind dossiers:

Uw kindje krijgt bij mij bij aanvang van de opvang een dossier met alle belangrijke gegevens. Inhoud dossiers:

 • Het Contract tussen u, mij en het G.O.B.
 • De Overeenkomst tussen u en mij
 • Een zorgformulier en kopie zorgpas
 • Een verklaring voor medicatie
 • Een verklaring voor meerijden in de auto
 • Een verklaring voor vervangende oppas tijdens mijn afwezigheid
 • Een verklaring voor toestemming foto/film opnames
 • Een verklaring voor buikslapen bij kinderen onder 1 Jaar
 • Ongevallen registraties indien zich deze hebben voorgedaan

Overige aanvulling: Zodra u een contract heeft met Mini crèche de Kleine Beertjes en het Gastouderbureau kunt u in het online systeem van uw gastouderbureau hun Pedagogische beleidsplan, De Meldcode voor kindermishandeling en huiselijk geweld,  het Protocol Veilig slapen/ Wiegendood en nog diverse andere kwaliteitsdocumenten  inzien. Er word bij Mini Crèche de Kleine Beertjes niet ingebakerd.

Alle bovenstaande papieren kunnen door u, de G.O.B. ‘s en de GGD worden ingezien! 

Laat een reactie achter