Omgaan met elkaar:

Op deze pagina leg ik uit hoe wij met elkaar omgaan en wordt onderverdeeld in 4 onderdelen.

1. Omgang ouders en gastouder:

Communicatie tussen mij en u als ouder zijn van groot belang, ik vind het erg belangrijk dat wij een open verstandshouding hebben ten behoeve van u kindje, en dat als er iets is het fijn is als wij dit elkaar kunnen mededelen zodat beide partijen op de hoogte zijn van de situatie/ontwikkeling van u kindje. Als de communicatie niet goed verloopt is er ook geen vertrouwensband en zal de opvang uiteindelijk geen stand kunnen houden. Als wij samen ergens echt niet uit komen kunnen we ook het desbetreffende G.O.B inschakelen om te bemiddelen. Wennen aan de opvang kan in overleg

2. Alleen spelen:

Kindjes spelen bij mij in de opvang zowel alleen als samen. Ik zal kinderen die niet zo goed alleen kunnen spelen hierin begeleiden, ook alleen spelen hoort bij de ontwikkeling van uw kindje en is minstens zo belangrijk als samen spelen. Als ze alleen spelen kunt u bijvoorbeeld denken aan puzzelen, kralen rijgen maar ook alleen met auto’s, poppen, lego, playmobil of iets anders spelen zijn terwijl ander kinderen iets anders aan het doen zijn.

3. Samen spelen:

Samen spelen gebeurt over het algemeen vaker dan alleen spelen, dit gaat vrijwel altijd goed ze leren vanzelf met elkaar omgaan. Samen met de blokken bouwen, samen buiten in de tuin spelen, met zijn alle een spelletje doen. Toch is het niet altijd te voorkomen dat er soms kleine ruzietjes ontstaan, vaak lossen ze deze zelf wel op en ben ik altijd in de buurt om in te grijpen als kinderen elkaar pijn doen. Ik zal hen uitleggen hoe het anders kan zonder ruzie te maken.

Straffen en belonen:

Ik ben niet zo van het straffen omdat ik vind dat kinderen ook fouten mogen maken, ik zal hen eerder op een positieve manier uitleggen dat bepaald gedrag niet gewenst is en wat ze een ander, zichzelf of materialen aandoen!  Als een kindje herhaaldelijk ongewenst gedrag vertoont zal ik het kind een time-out geven. Dat wil zeggen dat ik het kind uit zijn/haar spel/omgeving haal en het in mijn zicht apart plaats en dan uitleg waarom het daar is geplaatst. Na ongeveer 1 of meerder minuutjes afhankelijk van de leeftijd en het besef van een kindje ga ik vragen of het nog weet waarom hij/zij een time-out van mij heeft kreeg. We praten dan na over de gebeurtenis en over hoe het de volgende keer beter kan. indien nodig laat ik het zijn /haar excuses aanbieden aan eventuele betrokkene. Geef het kind vervolgens een knuffel en laat het kind weer gaan spelen. Belonen doe ik in de vorm van complimentjes geven, een knuffel geven, en te juichen als iets bijvoorbeeld lukt en andere kinderen eventueel mee te laten doen, En geef daarmee het kindje nog meer vertrouwen in zichzelf waardoor het kind nog meer gestimuleerd wordt. Ik zal een kindje ook als iets nog niet lukt zeggen dat het niet erg is en als we vaker oefenen het vanzelf eens gaat lukken, maar dat het soms wat langer duurt als ze zelf zouden willen. Het kindje bepaald ten slotte zijn/haar eigen tempo en ben daarmee geen voorstander van er te veel druk op leggen omdat dit vaak averechts werkt.